จัดหา PC ประจำห้าง Slider 10 Slider 06 Slider 05 AIS 3G AIS 4G Slider 07 Wuttisak Slider 02 Slider 03

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรทั้งภายนอก ภายในองค์กร และข้อมูลสำหรับบุคคลที่สนใจร่วมงานกับ บริษัท มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ในส่วนงานต่าง ๆ ทั้งด้าน บริการ จัดส่งพนักงาน จัดหาพนักงาน ครอบคลุมพื้นที่บริการทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ / เอกชน / องค์กร / โรงงาน