Slider 10 Slider 06 Slider 05 AIS 3G AIS 4G Slider 07 Wuttisak Slider 02 Slider 03

     ก่อตั้งเมื่อปี 2548 ดำเนินกิจการให้บริการการจัดงานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า งานเลี้ยงเปิดตัวบริษัทต่างๆ และดูแลจัดส่งพนักงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน
สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ
     กระทั่งวันที่ 23 มีนาคม ปี 2550 บริษัทได้จดทะเบียนก่อตั้งในรูปแบบนิติบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป เปิดให้บริการดูแลจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างเต็ม
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บริการการจัดสรรอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมทุกชนิด การคัดสรรและจัดหาพนักงานลงพื้นที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ

     ปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจำกัด มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป  ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคลใน วันที่ 21 ตุลาคม ปี 2553 เป็น บริษัทมีตังค์ มีเดีย กรุ๊ปจำกัด มีพนักงานด้านส่งเสริมการตลาดมากกว่า1,000 คน พนักงานประจำที่มีศักยภาพในการทำงานกว่า 20 คน ที่พร้อมให้บริการ ด้านการตลาด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกประเภท กับทุกองค์กร มุ่งเน้นการสร้างยอดขาย
มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์สินค้า กับประสบการณ์ที่มีมากว่า 13 ปีเต็ม
     และปัจจุบัน เพื่อรองรับ การเติบโตของบริษัท มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป กระทั่งวันที่ 21 ตุลาคม 2557 บริษัทได้มีนโยบายขยายกิจการเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น จึงได้มีการก่อตั้งบริษัทในเครือเป็น     บริษัท มีตังค์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบัวชั่น / Meetang Mardeting & Distribution Co.,Ltd.    ดำเนินกิจการจากประสบการณ์การดูแลกลุ่มลูกค้า Consumer Product
มาตลอด 13 ปี โดยให้บริการการจัดหาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า ช่องทางกระจายสินค้า ช่องทางขยายตลาดของผู้ผลิต รวมถึงการให้คำปรึกษา การทำการตลาดสำหรับสินค้าใหม่ทุกประเภท