PC ขายสินค้า งาน commy event ขายสินค้า event จัดแสดงสินค้า event PC เชียร์ขายสินค้า event PC จัดรายการ event แสดงสินค้า event ครัวคุณต๋อย event เชียร์ขายสินค้า event แสดงสินค้า อบรม PC ขายสินค้า event จัดหา PC ประจำห้าง บริษัท มีตังค์ มีเดีย Roadshow แสดงสินค้า event จัดอบรม สัมมนา Roadshow แสดงสินค้า AIS 3G Roadshow แสดงสินค้า AIS 4G PC จัดรายการ Wuttisak PC จัดรายการ PC ขายสินค้า AIS

องค์กรและแบรนด์สินค้าที่ทางบริษัท มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ รับจัดRoadshow ดูแลงานบริหารจัดการ เพื่อการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์สินค้า โดยการนำสินค้าไปแสดงตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้คนในพื้นที่นั้นๆ ได้รู้จักแบรนด์สินค้า