PC ขายสินค้า งาน commy event ขายสินค้า event จัดแสดงสินค้า event PC เชียร์ขายสินค้า event PC จัดรายการ event แสดงสินค้า event ครัวคุณต๋อย event เชียร์ขายสินค้า event แสดงสินค้า อบรม PC ขายสินค้า event จัดหา PC ประจำห้าง บริษัท มีตังค์ มีเดีย Roadshow แสดงสินค้า event จัดอบรม สัมมนา Roadshow แสดงสินค้า AIS 3G Roadshow แสดงสินค้า AIS 4G PC จัดรายการ Wuttisak PC จัดรายการ PC ขายสินค้า AIS

บริษัท มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด / Meetang Media Group Co.,Ltd.

สนใจสมัครงาน กทม./ปริมณฑล
 1.รับสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
   •  สมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน จ. - ศ.
   •  เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น.
   ⇒  เอกสารการสมัครงาน
       •  สำเนาบัตรประชาชน
       •  สำเนาทะเบียนบ้าน
       •  วุฒิการศึกษา
 2.ส่งประวัติเพื่อรับการพิจารณา
 โทร   : พี่ดาว: 061-7404190,
        02-5303983
 Line ID : พี่ดาว  : job4190
สนใจสมัครงาน ต่างจังหวัด
 1.คุณสมบัติ
   •  เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
   •  วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น / หรือเทียบเท่า
   •  มีประสบการณ์การเชียร์ขาย รักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
   •  มีที่พักอยู่ในจังหวัดที่สมัครหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร
   ⇒  เอกสารการสมัครงาน
       •  สำเนาบัตรประชาชน
       •  สำเนาทะเบียนบ้าน
       •  วุฒิการศึกษา
 2.ส่งประวัติเพื่อรับการพิจารณา
 โทร   : พี่ดาว: 061-7404190,
        02-5303983
 Line ID : พี่ดาว  : job4190