PC ขายสินค้า งาน commy event ขายสินค้า event จัดแสดงสินค้า event PC เชียร์ขายสินค้า event PC จัดรายการ event แสดงสินค้า event ครัวคุณต๋อย event เชียร์ขายสินค้า event แสดงสินค้า อบรม PC ขายสินค้า event จัดหา PC ประจำห้าง บริษัท มีตังค์ มีเดีย Roadshow แสดงสินค้า event จัดอบรม สัมมนา Roadshow แสดงสินค้า AIS 3G Roadshow แสดงสินค้า AIS 4G PC จัดรายการ Wuttisak PC จัดรายการ PC ขายสินค้า AIS

ประมวลภาพ ตัวอย่างงานบริการ จัดส่งพนักงานเสิร์ฟ ที่บริษัท มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจ จะมีทั้งในส่วนของงานบริการพนักงานเสิร์ฟของร้านอาหาร และพนักงานเสิร์ฟสำหรับงานจัดเลี้ยงต่างๆประมวลภาพ ตัวอย่างงานบริการ จัดส่งพนักงานแพ็คสินค้า, จัดส่งพนักงานแพ็คสินค้า ที่บริษัท มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจ จะมีทั้งในส่วนของงานบริการพนักงานแพ็คสินค้า,พนักงานจัดเรียงสินค้า,พนักงานคลังสินค้า สำหรับงานแพ็คสินค้าของโรงงานและงานบริการแพ็คสินค้าพรีเมี่ยมของบริษัทต่างๆ