จัดหา PC ประจำห้างSlider 10 Slider 06 Slider 05 AIS 3G AIS 4G Slider 07 Wuttisak Slider 02 Slider 03

องค์กรและแบรนด์สินค้าที่ทางบริษัท มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ บริหารจัดการ เพื่อการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์สินค้า โดยการนำสินค้าไปแสดงตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้คนในพื้นที่นั้นๆ ได้รู้จักแบรนด์สินค้า