จัดหา PC ประจำห้าง Slider 10 Slider 06 Slider 05 AIS 3G AIS 4G Slider 07 Wuttisak Slider 02 Slider 03

องค์กรและแบรนด์สินค้าที่ทางบริษัท มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ บริหารจัดการ เพื่อการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์สินค้า โดยการนำสินค้าไปแสดงตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้คนในพื้นที่นั้นๆ ได้รู้จักแบรนด์สินค้า