จัดหา PC ประจำห้าง Slider 10 Slider 06 Slider 05 AIS 3G AIS 4G Slider 07 Wuttisak Slider 02 Slider 03บริการกระจายสินค้า / ตัวแทนจำหน่าย

1.บริการให้คำปรึกษาและบริการติดต่อ ตัวแทนจัดจำหน่ายระดับภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศกรณีมีสินค้า แต่ยังหาช่องทางจัดจำหน่ายไม่ครอบคลุมพื้นที่

2.บริการงานด้านการขนส่ง สำหรับสินค้าที่ต้องการกระจายตามภูมิภาค หรือสินค้าตามภูมิภาคที่ต้องการขนส่งเข้ามาที่จุดศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร

3.บริการจัดส่งพนักงานส่งเสริมตามจุดภูมิภาคหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่
เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีและกระตุ้นยอดขาย

4.บริการวางแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้า สร้าง Brand Awareness

5.บริการครอบคลุม กลุ่มผู้จัดจำหน่าย ค้าส่ง ค้าปลีก บิวตี้สโตร์ เบเกอร์รี่
ร้านอาหาร