event จัดหา PC ประจำห้าง Slider 10 Slider 06 Slider 05 AIS 3G AIS 4G Slider 07 Wuttisak Slider 02 Slider 03

บริษัท มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด / Meetang Media Group Co.,Ltd.

สนใจสมัครงาน กทม./ปริมณฑล
 1.รับสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
   •  สมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน จ. - ศ.
   •  เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น.
   ⇒  เอกสารการสมัครงาน
       •  สำเนาบัตรประชาชน
       •  สำเนาทะเบียนบ้าน
       •  วุฒิการศึกษา
 2.ส่งประวัติเพื่อรับการพิจารณา
 อีเมล์  : bee_meetang@hotmail.com
 โทร   : 089-2699669, 086-3100527
        02-5303983
 Line ID : rc111555

สนใจสมัครงาน ต่างจังหวัด
 1.คุณสมบัติ
   •  เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
   •  วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น / หรือเทียบเท่า
   •  มีประสบการณ์การเชียร์ขาย รักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
   •  มีที่พักอยู่ในจังหวัดที่สมัครหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร
   ⇒  เอกสารการสมัครงาน
       •  สำเนาบัตรประชาชน
       •  สำเนาทะเบียนบ้าน
       •  วุฒิการศึกษา
 2.ส่งประวัติเพื่อรับการพิจารณา
 อีเมล์  : bee_meetang@hotmail.com
 โทร   : 089-2699669, 086-3100527, 02-5303983
 Line ID : rc111555